VELIKOST KLOBUKA JE OBSEG GLAVE, KI JO IZMERIMO VODORAVNO EN CENTIMETER NAD UŠESI